Opłata startowa

Opłata startowa za udział w biegu wynosi 40 PLN i musi zostać wpłacona bezpośrednio podczas procesu rejestracji online. W przeciwnym wypadku rejestracja nie zostanie dokończona, a zgłoszenie będzie anulowane.

Cały przychód z opłat startowych zostanie przekazany na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Do tej pory przekazaliśmy na ten cel już ponad 200 000 złotych!

Uwaga! Podczas rejestracji, każdy zawodnik będzie miał możliwość przekazania dodatkowej kwoty na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, jednak nie jest to obowiązkowe. Zadeklarowana, dodatkowa kwota zostanie doliczona do opłaty startowej na końcu procesu rejestracji.