Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 135 krajach świata od ponad 65 lat.

Misją Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce jest niesienie pomocy dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Dla tych dzieci Stowarzyszenie tworzy rodzinne formy opieki zastępczej, zwane SOS Wioskami Dziecięcymi. Tam opuszczone i osierocone dzieci odnajdują miłość oraz bezpieczeństwo, czyli warunki, w których mogą się rozwijać. Szczególny nacisk SOS Wioski Dziecięce kładą na przygotowanie dzieci do samodzielnego, dorosłego życia. 

W Polsce funkcjonują cztery SOS Wioski Dziecięce, pierwsza z nich powstała w 1984 roku w Biłgoraju. Kolejne w Kraśniku, Siedlcach i Karlinie. W ramach opieki zastępczej w Polsce funkcjonują również Programy dla Młodzieży oraz Rodzinne Domy Czasowego Pobytu, które są bezpieczną przystanią dla dzieci oczekujących na decyzję sądu rodzinnego o ich ostatecznym miejscu pobytu. W ramach działań profilaktycznych prowadzone są Programy Umacniania Rodziny.

Więcej informacji: www.wioskisos.org