Nagrody

Najlepsi zawodnicy Biegu Na Szczyt Rondo 1 otrzymają puchary oraz nagrody finansowe. Ich wysokość jest zgodna z wytycznymi dla imprez o randze Towerrunning 120 i jest równa dla kobiet i mężczyzn.

I miejsce 300 EUR
II miejsce 200 EUR
III miejsce 100 EUR

Aby otrzymać nagrodę, należy posiadać aktualną licencję Towerrunning World Association.